Beijing University of Technology, Fourth Teaching Building, Experimental Building, Teaching and Research Building, Art and Design College Project

Beijing University of Technology, Fourth Teaching Building, Experimental Building, Teaching and Research Building, Art and Design College Project

Location: Beijing, China 
Project leaders: Cui kai, Yu haiwei, Chai peigen
Staff (design): Tian haiou, Pan tianyou, Xie yue, Wang jing, Zhang dong, Sun boyi
Client: Beijing University of Technology

Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4