China Exhibition Center (North Site)

China Exhibition Center (North Site)

Project Name: China Exhibition Center (North Site)
Location: Shanghai, China
Project leaders: Cui Kai, Yu Haiwei, Xu Lei
Staff (design): Shi Lu, Gong Meng, Zhu Qipeng, Li Lei, Jin Zhefu, Wei Wei
Partner Practice: Cui Kai Studio, Atelier 11
Client:
Shanghai Exhibition Center Co., Ltd
Area: 1,390,000 m²

Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4