Miyun International Film City

Miyun International Film City

Location:Miyun,Beijing, China 
Time: 2018.11-2018.12
Area: 230,000 m²
Project leaders: Yu Haiwei
Staff (design): Shen Ruoyu, He Fan, Hao Yu, Zhang Jingwei
Client: Bijing Jingxi Culture&Tourism Co., Ltd.
Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4