Sinoocean Tongzhou Qitian Park Project

Sinoocean Tongzhou Qitian Park Project

Location: Tongzhou,Beijing, China 
Time: 2015.12-2015.09
Area: 480,000 m²
Project leaders: Yu Haiwei
Staff (design):Chen ning, Jin zhefu, Niu tao, He Fan, Lv yan
Client: Sinoocean group

Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4