Beijing Chengying Center

Beijing Chengying Center

Location: Wangjing ,Beijing, China 
Time: 2013-2016
Area: 141,374 m²
Project leaders: Yu Haiwei, Chai peifen, Zhou zhihong
Staff (design): Niu tao, Dai tianxing, Sun hongbo, Luo minjie, Liu huijun, Qian jiangfeng, Liu yu, Lin jia, Shi jianhua,
 Wu yaoyi


Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4