Boao Security Command Center

Boao Security Command Center

Project Name: Boao Security Command Center
Location: Boao, China
Competition: 2012, Contract Awarded
Project leaders: Yu Haiwei, He Yongmei
Staff (design):
Shi Lu, Liu Yanyan, Ji Xin, Mu Xiaohe 
Staff (execution): He Yongmei , Liu Yanyan, Jin Zhefu, Ji Xin
Client: Chinese Armed Police Force (CAPF)
Construction Period: 2012-2014
Area: 20,000 m²

Info
Back
Facebook Tweet weibo
links: 作品集整理培训 加州艺术学院 艺术留学 艺术奖学金 芝加哥艺术学院 美国艺术留学作品集培训 美国环球艺术 艺术留学作品集 艺术留学作品集 艺术留学作品培训 美国艺术留学 马里兰艺术学院 罗德岛设计学院