HuaYing mountain summer town conceptual design

HuaYing mountain summer town conceptual design

Location:HuaYing mountain, China 
Time: 2019.03-2019.04
Area: 1,400,000 m²
Project leaders: Yu Haiwei
Staff (design): Han Cong, Shen Ruoyu, He Fan, Zhang Jingwei, Wang Maoyuan
Client: Guang An government
Info
Back
Facebook Tweet weibo
links: 作品集整理培训 加州艺术学院 艺术留学 艺术奖学金 芝加哥艺术学院 美国艺术留学作品集培训 美国环球艺术 艺术留学作品集 艺术留学作品集 艺术留学作品培训 美国艺术留学 马里兰艺术学院 罗德岛设计学院