ZHEJIANG UNIVERSITY ZIJINGANG CAMPUS AGRICULTURE & ECOLOGY GROUP

ZHEJIANG UNIVERSITY ZIJINGANG CAMPUS AGRICULTURE & ECOLOGY GROUP

Project Name: ZHEJIANG UNIVERSITY ZIJINGANG CAMPUS AGRICULTURE & ECOLOGY GROUP
Location: Hangzhou, China
Project leaders: Zhou Xuliang, Pang Guowei
Staff (execution): Yan Zhaoyu, He Jia, Ye Shuiqing, Xiong Mingqian
Client: Zhejiang University
Area: 131,500 m²

Info
Back
Facebook Tweet weibo
京ICP备16055113号-4